Subatomic Strangers

Subatomic Strangers
Foto Vanelstlande Pascal ©

Subatomic Strangers is een female-fronted Belgische band uit Roeselare, West-Vlaanderen. Hun genre bevindt zich ergens tussen synthrock en new wave, met een allround jaren 80-vibe. Subatomic Strangers' catchy synthmelodieën, zweverige gitaarriffs, strakke baslijnen, groovy drums en rustgevende vocalen openen een poort die je naar een andere dimensie zal leiden!

Sharon Braye
Al van kleins af aan heeft Sharon een grote liefde voor muziek. Als vijfjarig meisje zong ze reeds mee met nummers die ze leuk vond op de radio, ook al sprak ze nog geen woord Engels. Op haar twaalfde kreeg ze haar eerste keyboard, een Technics KN800, waar ze bijna iedere avond op speelde. Rond haar veertiende had ze haar eerste bandje opgericht, samen met enkele vrienden. Gewoon voor de fun. Toen dit op niks uitdraaide, begon Sharon met zoeken naar andere gemotiveerde muzikanten en zo heeft ze in totaal in vijf bands gezongen vooraleer Subatomic Strangers werd opgericht. Iron Maiden is een band waar ze heel erg naar opkijkt en waarvan ze doorheen de jaren veel heeft geleerd op vlak van lyrics schrijven en melodieën uitvinden. Sharon houdt van het jaren 80-genre, omdat zij naast Iron Maiden ook steeds graag naar bands als Depeche Mode, Simple Minds en The Cure luisterde en vooral omdat haar diepe, warme stem beter bij dit genre past


Jonas Vanelstlande
Jonas is begonnen met muziek spelen toen hij twaalf was. Hij wilde altijd al gitaar spelen, maar in het eerste middelbaar had hij een leerkracht die bas speelde bij de schoolband. Hij was er zo gefascineerd door dat hij bas wilde leren spelen in plaats van gitaar. Jonas heeft eerst nog drie jaar klassieke gitaar gevolgd aan de muziekschool van Avelgem en is daarna op zijn vijftiende/zestiende begonnen met elektrische basgitaar aan het conservatorium van Kortrijk en volgt daar tot op heden nog steeds les


Arne Stroobant
Arne begon op z’n negende met klassiek slagwerk aan de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten te Roeselare. Enkele jaren later kwam daar nog pop & jazz bij. De aanleiding voor Arne om met drummen te beginnen, waren zijn neef Jurgen Stroobant en goede vriend Tim Vanvyaene, broer van singer-songwriter Bun uit Lichtervelde, die beiden ook drum speelden. In de muziekacademie kreeg hij les van onder andere Jan Cherlet, Bjorn Denis, Willem Coghe, David Demeyere en Stefaan Debevere. Arne studeerde een jaar aan het KASK & Conservatorium te Gent. Tijdens zijn muzikale ‘carrière’ speelde Arne al in verschillende bands, zoals The Ad Hoc Band, The Salvador Statement, Cometa, VARO, Stoned Pony en Soul Avenue en verzorgde hij ook het slagwerk op concerten van het Roeselaarse jeugdkoor Vox Musica, voor de Kloen Musical en Avenue Q. Tegenwoordig is Arne actief in hoofdband Subatomic Strangers en coverband Teddy’s Jukebox


Nicholas Vermeersch
Nicholas begon met klassieke gitaar op zijn tiende. Hij volgde lessen aan de VISO-academie. Later richtte hij zich meer op elektrische gitaar, die hij vandaag de dag nog steeds bespeelt en boven klassieke gitaar verkiest, omdat hij er veel meer gevoel in kan leggen. Op vijftienjarige leeftijd begon hij zowel instrumentaal als lyrisch liedjes te schrijven. Later speelde hij in bands waarin hij zijn ervaring kon uitspelen. Die bands waren Devoted Pride en BUCHT. In die bands heeft hij veel plezier beleefd, maar in Subatomic strangers vond hij een genre dat hem beter ligt. In Subatomic Strangers is hij ook zeer intensief bezig met het maken van ongewone melodieën gemengd met deuntjes die een streling zijn voor het oor.

Subatomic Strangers is a Belgian female-fronted band from Roeselare, West Flanders. They bring you synth rock and new wave, so an all-round eighties vibe is very much alive! Subatomic Strangers’ catchy synth melodies, spacey guitar riffs, tight basslines, groovy drums and soothing vocals open up a gateway that will lead you to another dimension!

Sharon Braye
Sharon has had a great love for music since she was little. As a 5-year-old girl, she already sang along with songs that she liked on the radio, even though she couldn't speak a word of English yet. At the age of twelve she got her first keyboard, a Technics KN800, which she played almost every night. Around the age of fourteen she had formed her first band, together with some friends. Just for fun. When this turned out to be nothing, she started looking for other motivated musicians and so she sang in a total of five bands before Subatomic Strangers was founded. Iron Maiden is a band that she looks up to and from which she has learned a lot over the years in the field of writing lyrics and inventing melodies. She loves the eighties genre in addition to Iron Maiden, because she has always enjoyed listening to bands such as Depeche Mode, Simple Minds and The Cure and especially because her rather deep, warm voice fits better with this genre


Jonas Vanelstlande
Jonas started playing music when he was twelve. He always wanted to play the guitar, but in the first year of high school he had a teacher who played bass with the school band. He was so fascinated that he wanted to learn how to play the bass instead. First, he followed three years of classical guitar lessons at the Music School of Avelgem. At the age of fifteen/sixteen he started to follow electric bass guitar lessons at the Conservatory of Courtrai and still does so to this day. He always wanted to play in a band and after one year of searching he saw a post from Subatomic Strangers and was immediately sold


Arne Stroobant
Arne started playing classical percussion at the age of nine at the Stedelijke Academie voor Podiumkunsten in Roeselare. A few years later he added pop & jazz to his curriculum. The reason for Arne to start drumming were his cousin Jurgen Stroobant and good friend Tim Vanvyaene, brother of Lichtervelde-based singer-songwriter Bun, who both played drums as well. At the Music Academy, he was taught by Jan Cherlet, Bjorn Denis, Willem Coghe, David Demeyere and Stefaan Debevere, among others. Arne studied for a year at the KASK & Conservatory in Ghent. During his musical 'career', Arne played in various bands, such as The Ad Hoc Band, The Salvador Statement, Cometa, VARO, Stoned Pony and Soul Avenue, and provided the percussion at concerts of youth choir Vox Musica from Roeselare, for the Kloen Musical and for Avenue Q. Nowadays, Arne is active in head band Subatomic Strangers and cover band Teddy's Jukebox


Nicholas Vermeersch
Nicholas started with classical guitar at the age of ten, which he followed at the VISO Academy. Later, he focused more on electric guitar, which he still plays today and prefers over classical guitar, because he can put much more feeling into the electric guitar. At the age of fifteen he started writing songs both instrumentally and lyrically. Over the years he played with bands in which he could play off his experience. Those bands were Devoted Pride and BUCHT. In those bands he had fun, but in Subatomic strangers he found a genre that suits him better. In Subatomic Strangers, he is very intensively engaged in making unusual melodies mixed with tunes that caress the ear.

Sociale media/website


Bandleden

Sharon Braye - leadzangeres en synthesizers
Arne Stroobant - drums en vocals
Nicholas Vermeersch - gitaar, synthesizer en vocals
Jonas Vanelstlande - bas


Video's


Sponsors

De Dag Des Oordeels
Dark Entries
Into The Dark

Volg ons


©  Into The Dark Bookings. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.